SHIN-GO-RYU KARATE PENSUM
Børn / Junior 8 - 15 år

10. kyu.
Shingoryu
Brystmærke
Hvidt bælte
med en rød stribe på en side.

Fudo-dachi - Klarstilling
Shiko-dachi - Sumostilling
Zenkutsu-dachi - Forlænsstilling
Seiken-gedan-tsuki - Stød mod skridet
Seiken-chudan-tsuki - Stød mod mellemgulvet
Seiken-jodan-tsuki - Stød mod hovedet
Seiken-ago-uchi - Snapslag mod hagen

Terminologi

9. kyu.
Hvidt bælte
med 1 rød
 
stribe på
begge sider.

Gedan-uke - Nedadgående parade
Soto-uke - Udvendig parade
Uchi-uke - Indvendig parade
Jodan-uke - Opadgående parade
Kihon-no-kata:
Gedan tsuki - chudan tsuki - jodan tsuki
Gedan uke - uchi uke - soto uke - jodan uke

Terminologi

8. kyu.
Hvidt bælte
med 2 røde
 
striber på
begge sider.
 

Kin-geri - Skridt spark
Mai-geri-chudan/jodan - Frontspark mod mave/hoved
Hiza-geri - Knæspark
Kihon-no-kata:
Kin geri - mae geri chudan - mae geri jodan
Terminologi

7. kyu. HO
Orange bælte
med hvide kanter.

Sanchin-dachi/ibuki - Spændt stilling med kraft fuldt åndedræt
Kamae - Kampstilling
Uraken-shomen-ganmen-uchi-Fremadrettet omvendt knoslag mod hovedet
Uraken-sayu-ganmen-uchi - Sidelæns omvendt knoslag mod hovedet
Uraken-hizo-uchi - Sidelæns omvendt knoslag mod ribbenene
Uraken-uchi-uchi - Indvendig omvendt knoslag
Mawashi-uchi – Cirkelslag
Uraken-shita-tsuki – lavt omvendt stød
Kihon-no-kata:
Uraken uchi
Terminologi

7. kyu.
Orange bælte
med hvide striber.

Kanzetsu-geri - Spark mod knæled
Yoko-geri - Sidespark
Mawashi-geri - Cirkelspark
Al basis teknik skal kunne udføres fra alle lærte stillinger, både stående og gående.
Kihon-no-kata:
Mawashi geri – gedan - chudan - jodan
Kanzetsu geri-yoko geri chudan-yoko geri jodan  (shiko-dachi)
Ippon-kumite:
2 stk hvor der indgår uraken (Omvendt knoslag)
1 stk højre og 1 stk venstre
Kata:
Taikyoku-sono-ichi
Terminologi

6. kyu. HO
Gult bælte
med hvide kanter.

Kokutsu-dachi - Baglæns stilling
Neko-ashi-dachi - Lille baglæns stilling(Kattestilling)
Shuto-ganmen-soto-uchi - Udvendig håndkantslag mod hovedet
Shuto-hizo-uchi - Håndkant slag efter ribbenene
Shuto-sakotsu-uchi - Håndkantslag efter kravebenet
Shuto-sakotsu-uchikomi - Stødende håndkantslag efter kravebenet
Shuto-ganmen-uchi-uchi - Indvendig håndkantslag efter hovedet
Kihon-no-kata:
Shuto uchi
Terminologi

6. kyu.
Gult bælte
med hvide striber.

Shuto-mawashi-uke - Dobbelt cirkelparade (Side)
Ushiro-geri - Baglæns spark
Uchi-mawashi-geri - Indvendig cirkelspark
Kihon-no-kata:
Mae geri - mawashi geri - ushiro geri  (jodan)
Uchi mawashi geri - mawashi geri - ushiro geri (chudan)
Ippon-kumite:
2 stk hvor der indgår Shuto (Håndkant)
1 stk højre og 1 stk venstre
Kata:
Pinan-sono-ichi
Terminologi

5. kyu. HO
Grønt bælte
med hvide kanter.

Jodan-hiji-ate - Albueslag mod hovedet
Chudan-hiji-ate - Albueslag mod Kropppen
Jodan-age-hiji-ate - Opadgående albueslag mod hovedet
Yoko-hiji-ate - Sidelæns albueslag
Ushiro-hiji-ate - Bagudretet albueslag
Oroshi-hiji-ate - Nedadgående albueslag
Kihoh-no-kata:
Hiji ate
Terminologi

5. kyu.
Grønt bælte
med hvide striber.

Shuto-uke – Håndkant parade
Nukite  yohon/nihon – Fingerstik ( 3 stk; mave, hals, øjne)
Kihoh-no-kata:
Shuto uke - mae geri - gyaku tsuki (3 gange )
Ippon-kumite:
2 stk hvor der indgår Hiji (Albueslag)
1 stk højre og 1 stk venstre
Kata:
Pinan-sono-ni(Geri - Jodan)
Jiyu-kumite 5 min.  (Fri kamp)
Terminologi

4. kyu. HO
Blåt bælte
med hvide kanter

Shotei-uke -  Gedan parade med håndfladen skridt
Shotei-uke -  Chudan
Shote-uke - Jodan
Shotei-uchi -  Gedan slag med håndfladen skridt
Shotei-uchi - Chudan
Shotei-uchi – Jodan
Kake-geri - Krogspark (Omvendt cirkelspark)
Mae-tobi-geri -Flyvende frontspark
Kihon-no-kata:
Kanzetsu geri - kake geri - mae tobi geri (Kamae) (3 gange )
Terminologi

4. kyu.
Blåt bælte
med hvide striber.

Gendan-uchi-uke – Kombination af nedadgående og indvendig parade
Mawashi-uke - Dobbelt cirkelparade (Front)
Ushiro-mawashi-geri - Baglæns cirkelspark
            
Kihon-no-kata:
Mae geri - mawashi geri -  ushiro mawashi geri
Selvforvar mod:
Spark mod skridt
Kvælergreb forfra
Kata:
Pinan-sono-san
Jiyu-kumite 10 min.
Terminologi

3. kyu. HO
Brunt bælte
med hvide kanter

Haito-uchi -
Slag med indersiden af hånden (3 slag; tinding, ribben, opad mod skridt)
Tettsui-uchi -Slag med knyttet hånd (Hammerhånd) (5slag;nedadgående,ribben, tinding,indvendigt, opadgående.)

Kihon-no-kata:
Teisoku mawashi soto keage geri - ushiro heisoku mawashi uchi keage geri - mawashi geri. (Kamae) (3 gange )
Terminologi

3. kyu.
Brunt bælte
med hvide striber
Kake-uke - Krog parade
Ushiro-tobi-geri - Flyvende baglæns spark
Kihon-no-kata:
Mae geri - mawashi geri -  ushiro tobi geri (Kamae) (3 gange)
Selvforsvar mod:
Sidehals greb
Greb i kraven og slag
+ fra foregående grad
Kata:
Pinan-sono-yon
Jiyu-kumite 20 min.           
Tameshi-wari 3x10 cm gasbeton (eller efter skøn)
Terminologi
2. kyu.
Brunt bælte
med 1 sort stribe
og en hvid stribe.

Hiraken – Slag med fingerled mod hals
Morote-kake-uke - Forstærket krogparade
Tobi-ushiro-mawashi-geri - Flyvende baglæns cirkelspark
Shiho:
Sanchin-dachi/mawashi-uke.
(Zenkutsu-dachi/chudan-gyaku-tsuki.)
Selvforsvar mod: 
Halsgreb bagfra
Greb i tøj bagfra
+ fra foregående grader
Eleven skal have kendskab til låse fra basis tekniker.
Kata:
Pinan-sono-go
Tsuki no kata (Geri - chudan)
Jiyu-kumite 30 min.
Tameshi-wari
4x10 cm gasbeton (eller efter skøn)
Terminologi

1. kyu.  
Brunt bælte
med 2 sorte striber
og en hvid stribe

Kihon-no-kata:
Eleven laver selv en
Shiho:     
Kamae/yoko-geri-chudan/ushiro-mawashi-geri-jodan.
(Zenkutsu-dachi/chudan-gyaku-tsuki.)
Selvforsvar mod:
Omklamring forfra – armene låst
Omklamring bagfra – armene låst
+ fra foregående grader
Eleven skal have kendskab til låse fra basis tekniker.       
Kata:
Geksai-dai
Geksai-sho
JIYU-KUMITE 40 MIN.
Tameshi-wari
5x10 cm gasbeton (eller efter skøn)
Terminologi

  rev.: 08.03.2009