Sådan bindes bæltet.

Midten af bæltet placeres midt på maven, enderne trækkes hver sin vej rundt om kroppen. Enderne afpasses igen så de er lige lange.
Venstre bælte ende lægges ind over maven, derefter lægges højre ind over. Højre bælte ende trækkes ind under begge bælteomgange. Der opstår en flad knude.
Højre bælte ende,(Den øverste) holdes ud fra kroppen, venstre bælte ende føres neden om , op over og ned gennem hullet, der opstår. Inden bæltet strammes rettes knuden til, så bælteknuden ikke er snoet.